Browse Items (4 total)

  • Tags: Pleanáil Teanga

Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta - Trumpa gan Teanga

http://www.plearaca.ie/files/original/caf7ea0ff51b309cc1de7729eee09ee9.pdf
Rinne an eagraíocht Pléaráca stocaireacht leanúnach sna blianta 1997-1999 ar an Aire Éamonn Ó Cuív, ag iarraidh air tascfhórsa a bhunú a dhéanfadh scrúdú eolaíoch fuarchúiseach ar stáid na Gaeilge sa Ghaeltacht agus a thiocfadh aníos…

Pleanáil agus Teanga i nGaeltacht Chonamara

http://www.plearaca.ie/files/original/afd2c53bcd30e826a2fca5967d370257.pdf
Ó Bhealtaine 2003 tá iarratais phleanála i gConamara á meas de réir an Phlean Forbartha nua. Sa Phlean Forbartha 2003-2009, tá polasaí raidiciúil leagtha síos faoi chosaint na Gaeilge sa Ghaeltacht. Tharraing na míreanna faoin nGaeilge sa…

An Craiceann is a Luach

http://www.plearaca.ie/files/original/fa1f9e1a46a49b9de34023b191e9e594.pdf
An Coinníoll Teanga - déanann Trevor Ó Clochartaigh anailís ar a bhfuil ag tarlú.

An Bille Pleanála agus an Ghaeltacht

http://www.plearaca.ie/files/original/2c2126673d2806eb083cc3cac23abc40.pdf
Nuair a tháinig an Rialtas seo i gcumhacht i 1997, ba é an tAcht Teanga a ndéantar tagairt indíreach dó i gclár an Rialtais an píosa reachtaíochta is mó a tharraing aird phobal na Gaeltachta agus phobal na Gaeilge ar fud na tíre. Le…