Brabhsáil Míreanna (89 iomlán)

  • Téamaí: Forbairt Phobail

An Coiste Pobail ar an Tulaigh

https://www.cartlann.ie/files/original/b8d084a91cef4cee7b484c94115df25f.pdf
Alt ó 'Biseach 2010', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Is ar mhaithe le pobal an cheantair a fheidhmíonn Coiste Pobail na Tulaí agus ‘sé an phríomhchuspóir atá againn ná áiseanna an cheantair a fhorbairt agus a chaomhnú don…

Téamaí:

Oscailt Theálta Uí Fhlannabhra ag Tearmann Éanna ar an Tulaigh

https://www.cartlann.ie/files/original/41e14e058516f004cc08a86a60fd072b.pdf
Alt ó 'Biseach 2010', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Bhailigh na sluaite daoine ó Chois Fharraige agus ó chuile cheard de Chonamara ag ócáid mhór cheiliúrtha na bliana seo in Ionad Lae Thearmann Éanna ar an 25ú lá de Mheitheamh…

Téamaí:

Biseach: Eagarfhocal 2010

https://www.cartlann.ie/files/original/fc286e401449d82abc465f7a64f94f88.pdf
Alt ó 'Biseach 2010', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. In ainneoin na doininne airgeadais atáthar a fhógairt lá i ndiaidh lae, tá cuid mhór de lucht gnó an cheantair tar éis lámh a chur go doimhin ina bpóca aríst i mbliana chun…

Téamaí:

Tearmann Éanna

https://www.cartlann.ie/files/original/749825ddd93ed63ea46a76bdc9de66fe.pdf
Alt ó 'Biseach 2009', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Is é príomhchuspóir Thearmann Éanna ná an freastal is fearr agus is féidir a dhéanamh ar aosaigh Chois Fharraige agus na Gaeltachta trí chéile. Tá ardmheas againn ar ár muintir…

Téamaí:

Biseach: Eagarfhocal 2009

https://www.cartlann.ie/files/original/75def3fb2e7411156cfbcb3ace77f003.pdf
Alt ó 'Biseach 2009', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Cé gur beag duine, eagraíocht ná gnó nach bhfuil priocadh éicínt faighte aige nó aici ón loscadh airgeadais atá gaidhte ar fud na tíre agus an domhain le bliain anuas, is mór…

Téamaí:

Plean Forbartha 2008-2010

https://www.cartlann.ie/files/original/e57f18638d34e19f3668306c1b9466b3.pdf
Alt ó 'Biseach 2008', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Plean Forbartha 2008-2010

Téamaí:

Tearmann Éanna: Lá Oscailte san Ionad Lae

https://www.cartlann.ie/files/original/6104b02bc7735cfc3db2ca6dc31d37d8.pdf
Alt ó 'Biseach 2008', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Ar an lá deireanach de mhí Lúnasa na bliana seo reáchtáileadh lá oscailte i dTearmann Éanna ar an Tulaigh le heolas a thabhairt don phobal faoina bhfuil ar siúl ann. Tháinig slua…

Téamaí:

Biseach: Eagarfhocal 2008, Focal ón gCathaoirleach

https://www.cartlann.ie/files/original/0006406f01c6663511f02e5ed40d9984.pdf
Alt ó 'Biseach 2008', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Biseach 2008 – cé bheadh ag caint ar bhiseach agus na ciorraithe uilig atá geallta a deir tú? Bhuel tá mé sásta a rá nach bhfuil aon chiorrú déanta ar an bhfiúntas, ar an…

Téamaí:

Tearmann Éanna

https://www.cartlann.ie/files/original/752fffa77244edaa691019a4c3e70bf8.pdf
Alt ó 'Biseach 2007', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Rinneadh cónascadh idir Tearmann Éanna agus Tearmann Ainnín i mbliana. Fágann an cónascadh go bhfuil 32 theach beag agus Ionad Lae faoi chúram Thearmann Éanna le freastal ar na…

Téamaí:

An Bhfuil Mórán Déanta?

https://www.cartlann.ie/files/original/9f12fd742cc672989a3e2965dc540507.pdf
Alt ó 'Biseach 2007', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Anuraidh, rinneadh ceiliúradh ar bhunú Chumann Forbartha Chois Fharraige i 1966. Seo a leanas an píosa a scríobh Cathaoirleach Chumann Forbartha Chois Fharraige, Peadar Mac an…

Téamaí: