Míreanna Tras-scríofa ó na Lámhscríbhinní

Chuir Seán Mac Giollarnáth bailiúchán iomráiteach lámhscríbhinní le chéile, ábhar béaloidis a fhormhór, nuair a bhí sé ag obair mar bhreitheamh cúirte dúiche i gConamara (1925-1950). Tá téacs na lámhscríbhinní scríofa ag daoine éagsúla, chomh maith le Mac Giollarnáth féin. Mar a bhí sé de nós ag an am, scríobhadh iad sa sean-chló Gaelach, agus tá an téacs canúnach agus an litriú neamh-chaighdeánach. Mar chuid den tionscadal seo tras-scríobhadh téacs na lámhscríbhinní chuig formáid dhigiteach, ach coinníodh an litriú díreach mar atá sé sna lámhscríbhinní.

Bhí na lámhscríbhinní roinnte ag Mac Giollarnáth ina gcodanna, nó ina gcaibidlí, de réir mar ar cuireadh ábhar leo. Bhí cuid acu seo gearr (cúpla abairt) agus cuid eile níos faide (roinnt leathanach). Tá ábhar éagsúil sonraithe sna codanna seo (m.sh. paidreacha, scéalta, beathaisnéisí, seanfhocail srl.). Tá sé réasúnta soiléir tús agus críoch na gcodanna a aithint, mar go bhfuil 'Clár Ábhair' ag tús fhormhór na lámhscríbhinní, agus mar go bhfuil teidil na gcodanna feiceálach agus soiléir sna lámhscríbhinní.

Tharraing muid amach na codanna éagsúla (654 ina iomlán) ó théacs na lámhscríbhinní agus tá teidil na gcodanna sin agus naisc chuig an téacs sa nasc Teidil agus Téacs na gCodanna thall (nó thíos más fón soghluaiste atá in úsáid). 

Teidil agus Naisc na gCodanna i Lámhscríbhinní Mhic Giollarnáth

Lámhscríbhinn 1.

Lachain Dhearg ; An t-Adhbhar Sagairt ; Gabha Bhaile Átha an Rí ; Barr na bhFormnaí (Buailidheacha) ; Briosbrún (nó an cropán) ; An Galra Truaighe ; Buailidheacha Chnoc Úirid ; Giolla Dubh Seoighe ; Máighistir an Chait Bháin ; Máirín an Fhionnaidh ; Lámh Dhearg ; Mám Tuirc ; Madraí Allta ; Lucht Múinte an Sgéalaidhe (Mícheál Breathnach) ; Na Máighistrí Sgoile a bhí sa Mám ; An Sgéalaidhe i Sasana ; Uamhain Thalmhana ; Tobar Beannuighthe ; Mac Rí na hÉireann agus an Capall Draoidheachta ; Trí Léine de na Ceannabháin Bhána ; Tobar na Súl

Lámhscríbhinn 2.

Naomh Pádraic agus an Cat (An Diabhal i Riocht Cait.) ; Na Ceathar Mac Críonna. ; Girrfhiadh An Bhalla Mhóir. ; Easgan Na Farraige Deirge. ; Soitheach A Briseadh Le Feall. ; Na Trí Ribi. ; Muinntir Áille (Adleys.) ; Sgéul na Láir Dhonn. ; An Rí agus A Bolsgaire. ; An Giolla Deacrach. ; Mac Rí na hUrtú (hIoruaidhe)

Lámhscríbhinn 3.

Tá an fhairrge tar cionn le hoibriu. ; Murchadh agus Meanachair. ; Buadha a bhí ag na Fianna ; Sgéal faoi fhear Mhuighinse ; Sean fhear a d’fhág a pháidirín sa roilig

Lámhscríbhinn 4.

Íosa na firinne, Dia dílis an Athar ; An Páidrín Páirteach. ; Arán Eornan ; Tonna Eornan a d’fhás ar an gCloch Síl. ; Seán na Sguab ; An bhean a raibh fuil bhrucach innte. ; Cailín a bhíodh a guidhe ar son na marbh. ; An Ghearr Dhéanach (Gionach-Dinneen) ; Cailín bréagach na mbráthair. ; Pabhsaé Gléigeal. ; Céadtach mac Rí na gCos ; Soitheach Smuigiléara ; An Bhean Mhín Mhánla ; Long na Blaoisge ; Hata an Ghinidh ; Dibislín Deidhirlín ; Ó Caodháin agus an tÁdh. ; Liam dearg agus Seán na gCannaí ; Rí na Binne Brice ; Salm na Marbh ; Donnchadh mór agus a Bhean. ; Jack Muimhneach ; Lúrabóg Lárabóg bia ó Néill ; Brácaí ar na Buailidheacha ; Cuirí ó Rabhadaldum Rabha ; Leitir Mealláin ; Scéalta

Lámhscríbhinn 5.

Raicet agus Baicín ; Táilliúir, Gréasaidhe, Gabha. ; Bean chaoin agus fear borb. ; Oiread Ceann M’Ordóige ; An Fiadh Óir ; An Buachaill a raibh an seanduine sa gcrann aige. ; Nuair a d’athruigh an sionnach a bheatha. ; Boilgidín. ; Bruithneóg na Caille Bhéara ; Clever- boat- my- stick ; An file a cuireadh amach ; An fear a bhí ar aimsir leis an gcnoc ; Luach na bó. ; Figheadóir, Táilliúr,Talmhaidhe.

Lámhscríbhinn 6.

Dubh Beag Mac Rí i nÉirinn. ; Mac Dhonnchadha an tSneachta ; Máire. ; Cíos na Sróine. ; Sionnach agus ocht gcinn de Ghirrfhiadhacha. ; Sionnach agus geabhaí ar loch. ; Doláil Ar Loch na Sgainimh. ; Tomas Shiúnoc. ; Dubhdarach Ó Domhnaill. ; An Bhean Ar Baineadh na Lamha Dí. ; Gréasaidhe Na Sgilling. ; Cab a’dosain ; Trí Thobar Na Rómha ; An Áirc. ; An Chéad Mheisge Ariamh. ; An Dá Aingeal Déag. ; Móin Is Feamainn. ; An Fear A Ghearr Cábla. ; Séamus Ghiolla Agus Bob Ghiolla. ; Carraig Théagair i Ruisín A’ Bholgáin. ; Carraigreacha Ruisín A’ Bholgáin. ; Leacracha Muinntir Chuirrín. ; An Bád Sidhe ; A’ Stracadh Bradán. ; Bean i gCruach na Caoile. ; Féile Bhrighde. ; Lá Fhéile Caolainn. ; An Figheadóir sa gCnocán. (Tightholder).

Lámhscríbhinn 7.

Talamh Gainmach Talamh Glas ; Lon A Chuir Cumha Ar An Sgéalaidhe. ; Easconn Charra Mhuighinse ; Aifreann Na Geine i nDoire Bó Riadhta ; Aifreann Na Geine. ; Seanfhocla ; Filidhe agus Fear Deaghchainnte. ; Na Cnuic ÓThuaidh Ó Theach Mhicilín ; An Bhainrughan Sholusach. ; Amhrán An tSionnaigh. ; Amhrán Na Láidhe. ; An Figheadóir Agus Na Sgeanna Sáithte ; Aodh Buidhe Bricín. ; Roinnt Na Cruithneachta ; Mionna Magaidh ; Faoileáin agus a gcainnt. ; Tart Sgadán Ar Na Faoileáin. ; Lucht Ronach. ; An tSeamair Mhuire i nUalach Fraoigh ; An Coileach a Raibh Sail ina Dhiaidh. ; Uibheacha Éin a Chroch Fear ; Padraic Mac Eóinín Bádóir. ; Trí Pingne a fuair an Cat ; An Chaora Dhubh ; An Chuileog is an Dreancaid ; Paidir ; Mongán na Siongán agus fataí Siongán. ; An teine a bhí ag an madadh rua do mhac Rí in Éirinn ; Fíor láir. ; Coileach Mhárta. ; Éanacha. ; Tomhas ; An Fiach Dubh ; An Phoenix ; An Bhean Sa mBráca ; Bean dinnis sgéal dá laoighdín ; Is Fearr Bainis Ná tóramh. Bean as an mBruidhin ; An Pilibín ; An Chuach. ; An Tailliúr Sa mBruidhin ; An Fheadóg Bhuidhe. ; Breacóga ; Miclín Mac Donnchada, An Sgéalaidhe ; Faoileáin Ar locha Chaola. ; Uibheacha Báidhte. ; Rabharta Mór Na n-Éan. ; Geabhaí ; Bior ; Broigheall Sléibhe. ; An Grampard.

Lámhscríbhinn 8.

Seán Mac Confaola. Na sgéalta atá aige. ; Roinnt Ceisteanna ; Stiophán Ó Droighneáin ; Tadhg Ó Catháin ; Stíophán Mac Donnchadha ; Beartlí Ó h-Oibcín ; Seán Mór Mac Céide ; Seán Ó h-Inneatha ; Seán Ó Briain ; Ortha an Triúir Bráthar ; Eanach Chuain. Sgéalaidhthe ann ; An Clochán ; Beartley Gorham ; Pádraic Mac Donnchada Liam ; Micheál Ó Conchubhair ; Proinnsíus Ó Coileáin-Frank Collins ; Proinnsias Ó Coileáin ; Pádraic Ó Meardha ; Slaintí ; Teinneas Cloinne ; An Túirne ; Diarmuid agus Gráinne ; Croc Bolb ; Seán Ó Cuinneagáin ; Éamon Ó Murchadha ; Micheal Breithnach, Mám ; Pádraic Ó Loinsigh ; Mícheál Breathnach ; Micheál Breathnach ; An t-Iomaire Rua ; An t-Aifreann ar an Iomaire Rua ; Seán Ó Cadhain ; Pádhraic Mac Con Iomaire ; Doire Bó Riata - Sgéaltóirí ; Doire Bhéal an Mháma ; Tamhnach Mór ; Uilleann Thiar ; Bartla Breathnach

Lámhscríbhinn 9.

Eascainí ; Uág Uág ; Nuair a thiocfas cainnt do’n fhiach dubh. ; Seán Mhac Séamuis ; Seán na Sgoile (Seán Mac Donnchadha) ; Brian Ó Laidhe Sgoláire Bocht ; Seán de Barra Sgoláire Bocht ; Patsach Mór Mac Donnchadha ; Seán Val an Sgéalaidhe ; An Sagart Paráiste ; Daoine Geanamhla ; An Teampull i gCruach na Cara ; Cruach na Cara ; Éanacha ar Oileán Mhic Dara ; Cruach Chaolainn ; Bean ina haonar ar an oileán ; Turas Mhic Dara ; Umhlú don Oileán ; Bád a briseadh ar Oileán Mhic Dara ; Aill na hIomluchta ; Aill na mBroigheall ; An Aill Bhuidhe ; An Fhuaidh Mhór ; An Geamaire ; An Fhuaidh Leanamhnach ; Léim a’ Reithe ; Poll a’ Tairbh ; An Fhuaidh Bheag. ; Mulán na bhFathach ; An Leac Dhearg ; Carraig Mhánus Mór ; Carraig Mánus Beag ; Mulán an Iasgaigh ; Leac Madadhain ; Tobar a’ Gheamaire ; Tobar Mhic Dara ; An Roilig ; Díoghaltas Dé ; Díol na Ceilpe ; Marcus Ó Laidhe ; Pádraic Ó Maoilchiaráin ; An Tarbh Cuthach ; An Sgéalaidhe

Lámhscríbhinn 10.

Grabaire Beag Fionn Mac Cumhail. ; Na Priompalláin. ; An Chaoi Ar Cuireadh Sola den tSaoghal. ; Sgéal Na gCailleacha Draoidheachta. ; An Muileann Agus An Bhró. ; Maoilre Bairéad. ; Cloherty (Bartley) Oileán Máisiún ; Grabaire Beag ; An fear ar an Áird Mhóir a chuaidh go Gaillimh ag iarraidh láidhe ; Tomhas

Lámhscríbhinn 11.

Cluais le hÉisteacht ; Ceilpeadóireacht ; Fear ina chraiceann a d’éirigh as an bhfairrge ; Trí oidhche ar na Sgéirdí. ; Leith-phionnta poitín

Lámhscríbhinn 12.

Sgéal an Cheannuidhe Fionn ; Seán Dílis. Faithful John ; An Faoileán Cliste nó Maoilín sa Dún ; Sé Pingne Lá Aonaigh agus é Fliuch ; Hannraoi Ó Tuathaill ; Trí mhuc mara díol muc sgabhairneach ; Eascoinn Mhóir ; An Bhó a d’ith an Píobaire ; Ceannaidhe an Phoill Bháin ; Mac Rí in Éirinn ; Broigheall ; Easconnaí Cochaill ; Loirgneach ; Síolrughadh Éisg ; Cochall ; Pádraic Baclámhach Ó Súilleabháin ; Camroilic ; An Liús a Shloig Bradán ; Fuireamhain Charraig a’ Mheacain ; An Bhean a Tháinig faoi Thír

Lámhscríbhinn 13.

Focla Beag agus Notaí ; An Giolla Deacair ; Fionn Mac Cumhaill

Lámhscríbhinn 15.

An Ghaedhilge. Saidhbhreas don Ghaedhilg ; Sgéilín ; Éanacha Éireann

Lámhscríbhinn 17.

The Cuckoo and its Ways ; Seabhaic agus a Seilg ; Tom Tit Esq. ; An Chorr Éisg ; Spring in Hedges and Ditches. Earrach na bFál is na nDíog. ; Saoghal Éanacha i Mí Márta ; An tInbhear ; Tart Casan na hAille ; Bird Trippers ; Architecture in Birdland. ; An Gleann i dtús an Earraigh. ; A Country Ramble in March ; Aeráid ár dtíre. ; Feabhra

Lámhscríbhinn 18.

Sgéul Cut Baile Ui Lí. ; Sgéul Bhainrioghan Ghleann Uaignis.

Lámhscríbhinn 19.

Loinnir Mhic Leabhair ; Gaisgidheach na Míoltog ; Gadaí an tSliabh Ruadh ; Rí in Éirinn a raibh mac agus fiche aige ; Páidín Mac Cártha agus na Sidheogaí

Lámhscríbhinn 20.

Seanchas ; Tomás Buidhe Ó Néill ; Seanchas ; Cromaill ; Píosaí as an Targaireacht ; Tomhais ; Seanchas ; An Dabhradán

Lámhscríbhinn 21.

Seán na Sagart ; Na Flaitheartaigh agus Muinntir Laidhe ; An Sionnach a shíl a dhul isteach ins na hoileáin ag Daingean ; An Easóg ; An Gabha nach raibh i ndon tada a dhéanamh ach Iarann Céachta ; Rí ar na Preabairí Lathaighe ; An Sionnach i mBun an Lóin ; An Dá Chat i nDlighe le Chéile ; An Sgéalaidhe ; Sinéad Ní Sheachnasa ; Diúc a d’ól Poitín ; Seanfhocal ; An Teine Chomhartha ; Nedda Mór Seoighe ; Oileán an Anma ; Proinnsias Maoilre Óig ; Sgoláirí Bochta ; An Sgéalaidhe Féin ; Sioc Tús Oidhche ar dhíol Fionn a bhróga air ; Balla na Spáinneach ; An Leabhar a fuair fear de Mhuinntir Laidhe ; Bád Shinéad Ní Sheachnasa ; Dream de Chlann nDonnchadha a mbíodh IOU ar an bPota aca ; An Chéad Asal a tháinig go Leitir Móir ariamh ; Cnoc Chathail Óig

Lámhscríbhinn 22.

Uisge An Leighis. ; Sonas Agus Donas. ; An Culaidh Gaisge. ; Jack. An Crann. ; Sgéal Na Stallach Dhuibhe. ; An Ceannaidhe Fionn. ; Loinnir Mhac Leabhair. ; Díol Eascoinne. ; Dáthí An Rí. ; An Tarbhán Buide. ; Máthair Mhicilín. ; Athair Mhicilín. ; Triúr Cloinne Na Barrsgolóige ; Gaisgidheach Glas - Oileán An Uaignis. ; An Láir Dhonn. ; Inghean Rí na Spáinne. ; Sgéalta a chuala Micil ag á n-a athair. ; Drúcht Uaithne Mac Rí Lochlainn. ; Sliabh An Riogh. ; Caol An Iarainn. ; Madraí Uisge. ; Breiteamhnas Airthrighe An tSagairt Choimhighthigh ; Eala Wine Eala Mhuighne nó an Fiadhaiche Dubh ; An Bád Fada ; Ortha Na n-Arraingeacha ; Ortha An Leonaidh. ; Ortha An Tachta. ; Ortha An Dóigh Bhuilg. ; Ortha An Dubh Bhraoinín Do Chuile Lot. ; Ortha Na Seilge. ; Ortha an Tinnis Cinn ; Ortha An Tinnis Chroidhe. ; Ortha An Ruaidh. ; Mac Rí Fuirnis. ; Litir Casail. ; An Láir Dhonn. (An innseacht atá san Institute) ; Diarmuid agus Gráinne. ; Beatha Aodh Ruaidh. ; Caoi Oisín. ; Trí Bhior-Gaoithe an Bhais.

Lámhscríbhinn 23.

Séamus Ó Concubhair File. ; Tobar Conall. ; Lá Fhéile Mártain. ; Lá Fhéile Fheichín 14 Eanair. ; Geabhaí Fiadhaine agus Cadhain. ; Luach na Muc ; Naomh Martan ; An Págánach i nGorumna ; Tobar Conall ; Réalta ; Tobar Eifearnáin i mBior ; Tincéar ; Tuille fá Mhártan ; Tobar Chonall ; Tobar Muire i Ruisín na Maithnidheach ; Liam Buidhe Búrc. ; Naomh Mártan –Mám ; Sliogáin na Trágha ; Naomh Mártan ; Seanchaidhthe ; Ámhranaidhthe.

Lámhscríbhinn 24.

Seachrán Chearalláin ; Crios Mhuire do Chrios ; An Eiséinne ; Teachtaireacht an Aingil Gabrial ; Sagart agus Stócach ; Beirt Fhilidhe ; Páidir le rádh roimh an Eiséinne ; Aislinge na Maighdine Muire ; Faoisdín na hOidhche

Lámhscríbhinn 25.

Rí na gCat ; Píosa Ráiméis ; Sgéalta Chondae Mhuigheo ; Táilliúr, Talmhaidhe, Gréasaidhe ; Deilín an Bhacaigh ; An Rógaire Bacaigh

Lámhscríbhinn 26.

An Tighearna Críonna. ; Sgéul Liam Ui Chorráin. (Coradhain.) ; Sgéul na Folainne Liagh (Léithe) ; Tomás mac Donnchadha ; Sgéul Chúl le Raith. ; An Caiptín Coraín ; Púcán Bhaibsín ; Loch na hÍdh ; Crochúbhair A’ Dá Chaora. ; Sgéul Mhac Riobaird. ; Sgéul Rí Liam. ; Caisíneach Neil Finneidh ; Amhrán A Rísti. ; Amhrán Mháirtín Bhreathnaigh. ; Amharán Thomáis Ui Chaolaigh. ; An “Clear The Way”. ; Amhrán A Choiligh.

Lámhscríbhinn 27.

Baisteadh Fhinn agus an chaoi ar dearnadh Rí dhe. ; Caisleán Mhion Loch ; Sgéul An Éun Órtha. ; Seán Chormaic - An Coisigh abhí i Muigh Inse. ; Seán’Ac Séamuis. ; Fios faoi Dhonachadh Mór agus Dán a rinne Bean Dhonachadh. ; Dán Sheáin De Barra ; An Phaidir Gheal. ; Toradh Na Paise. ; Sgéal Na Muice Duibhe. ; Sgéul Na Lacha Dhearg. ; Cab a Dusáin. ; Órán an bhád Dóighte. ; An Tighearna Sona.

Lámhscríbhinn 28.

Cnoc Chathail Óig ; Leabhar Cinn Lae 1930 ; Bealtaine ; Rabharta mór na n-éan ; Meitheamh ; Iúl ; Ceoltoiri Iúil ; Féilire na n-éan. Mí Iúil ; October ; An Fhuiseóg ; Cinn-lae mí na Nodlag ; Eanair ; Feabhra ; Mí Márta ; Féileire na nÉan. Mí Márta

Lámhscríbhinn 29.

An obair a bhíodh ar na mná i gCois Fhairrge ins a’tseanaimsir. ; An Mhóin. ; An t-Arbhar. ; An Carraigín. ; Na triúr Maiciní ; Buailí ; Ochtar ban a chuaidh ar Buaile ; Iúsach Móna ; Maide Iusaighe ; Crann mór giusaighe ; Foclóir ; Carraig An Mhatail. ; Páidin Shadhb Rua as Camus (Sg.) ; Fear Na Curraighe A chuaidh Go Tamhain ; An Líon. ; Bád Mháire An Ghiolla. ; Concar. ; Concar i gCuisle an Mhatail. ; An fear a raibh an cat ar a dhubhán. ; Cé mhéad slat deataigh a dhéanfadh onsa suaigh? ; Turas ar an gClochán. ; Foclóir ; M’Oncail Colm ; Brian Ó Fathaigh an Lochlannach. ; Máire Nic Giolla Pádraic ; Mulán Indreabháin agus Mulán Chadair. ; An liabhán Gréine ; Séan Ó hAnbhfaidh ; Beatha Gabháin i nAlbain

Lámhscríbhinn 31.

Peadar ; Sgológ na Fiasóige Léithe (liaith) ; Cuachóg. ; An tríomhadh lá de Lughnasa ; An Sgeach Mhór. ; Meadhon Fóghmhair 1927. ; An tsúil ; Sgólóg na Fiasóige Liath. (ar leanúint). ; Clumhach. ; Caoineadh Oisín i ndiaidh na Féinne.

Lámhscríbhinn 32.

Go hÁrainn ; Bartla O Clocharta ; Pádraic Mac Con Iomaire ; Micil ; Rioghacht na nÉan ; P. Ó Mearaidhe. ; Padraic Ó Meardha ; Matú Ó Máille agus Maoilsheachlain Ó Maille, Filí.

Lámhscríbhinn 33.

Foclóir. Gaeilge Béarla ; Foclóir. Béarla Gaeilge

Lámhscríbhinn 34.

Sgéal ; Saoghal Pat Villy ; Na tighthe. ; Báid ; Inis Leacan 1937. ; Padraic Ó Gaora ; An Sginéara. ; An chéad asal

Lámhscríbhinn 35.

Na Naoi Roinn ; Seacht bPaidreacha na Seachtaine ; Aithrighe Dháithí an Rí - Salm na Marbh ; Paidreacha eile ; Sláinte

Lámhscríbhinn 36.

Róise na Fairrge ; Féile Mártain ; Seán a’ Droma ; Seanfhocla ; Bean a Fuair Triúr ; Duine Uasal Bhaile na Druinne ; An Corr Sgréachóg agus an Girrfhiadh ; Fuil na mBreathnach

Lámhscríbhinn 37.

Foclóir Gaeilge Béarla ; Foclóir Béarla Gaeilge

Lámhscríbhinn 39.

Marcus Mór Mac Thuathaláin ; Síogaidhe Ó Flaithearta ; Leac Shliúp an Ríogh ; P. Mac Con Iomaire ; An Mhuc Sgabairneach ; Ceoinín ar cuairt i gCill Bhriocáin ; Máire Ní Laidhe ; Capall a mbeadh searrach innte ag tabhairt cuirp chun na cille ; Máthair Mhicilín ; Féilire ; An Fhairrge ; Coillín Breac na bhFaochan ; Slobán ; Bonn ; Leathracha ; Liathbrás ; Caipín Scotch ; Ordóga an Ghliomaigh ; An Bhóileithe (Halibut)

Lámhscríbhinn 40.

Galway Blazers ; Obair na mBan ; Focloir

Lámhscríbhinn 41.

An Ghlas Ghaibhleann

Lámhscríbhinn 43.

Croidhe agus Scamhóga an Éin ; Petticoat Loose ; Seán Ó Fearghail, Caisleán na Beithe ; Cuach Thulach Fraoich ; Naomh Peadar agus Ár Slánuightheoir ; Iarla a dhéanamh de Dhomhnall ; Tobar in Inis Glórach ; An Fear a Dhíol a Léine ; Cáithnín sa bhFiacail ; Céadtach Mac Rí na gCor agus Mac Rí Gad ; Máire an Chapaill Bháin ; Na Ciobúnaigh ; Capall Trí Chos ; Fóidín Meartha ; Féar Gortach ; Barr na bhFormaí ; An Marbhú I Mám Treasna ; Joe Heddy ; Fear na mBéiceadhach ; Eoghan an Muilleoir ; Peadar Ó Máille agus Fear na mBéiceadhach. ; Talamh Graftha ; Comharthaí Aimsire

Lámhscríbhinn 50.

Donnchadh Mór An Chroidhe Bhig. ; Acht Na nArm Teine. ; Seanchus ar Loch Coirb. ; Sean Fhocal. ; Cuntas ar a nós a bhfuair Gaillimh an t-ainm. ; Sgéul Leadaí na Luaithe. ; Fionn Mac Cumhaill Agus Ridire An Gháire.

Lámhscríbhinn 51.

Aristotal agus a Bhean. ; Aisling le haghaidh dul a chodladh. ; Aisling an Creidimh Cruaidh. ; Coróin Mhuire ; Ag Cogailt na Teinead. ; Paidir a d’ábrocaidh duine ag dul amach ar maidin. ; In Ainm Dé is na Maigdinne Muire. ; Carraig Mháirín. ; Paidir le rádh ag dul isteach sa leabhaidh. ; Paidir. ; An Tinneas Mór. ; Cuím A Gamna. ; Amhrán Mhicíl Mhóir. ; Sgéalta nach bhfuil sgríobtha. ; Gabha i Ruisinnamaineach. ; Brighid. ; Colmcille.

Lámhscríbhinn 52.

Breidin Chailleach na nÁdharc. ; An Dabhradán. ; Na Sgeirdí. ; Carraig a’mhíle Sgoiltighe. ; Bealach Mhichíl Mhic Eoin. ; An tEancaire ar na Sgeirdí. ; Na hÉanlaith Ar na Sgeirdí. ; Naonbhar Ban ar na Sgeirdí. ; Sundaí timcheall na Sgeirdí.

Lámhscríbhinn 53.

A Deanamh Ceilpe. ; An Purtán a tháinig as Meirracá go Roisín na mBan Iach. ; Spurán i dTrosc. ; Fear a bhí ag teacht le Ualach Cíbe. ; Sgéul Bhacach Na Sugán. ; Tighearna Chumberland. ; An Phluid. ; Mharbhuigh Tailliúr Beirt Fhathaigh Uair. ; Sgéul Pháidín Uí Chonachabhair. ; Frog sa Tobar. ; Orán Árann. ; Amhrán A’ Charraigín. ; Sgéul Rí ‘N Éirinn ; Pádraic An Píobaire.

Lámhscríbhinn 54.

An Bhanrioghan Sholasach ; Amhrán an tSionnaigh ; An Chailleach ; Na Báid i gCarna ; Bád Iomartha

Lámhscríbhinn 55.

Maith in Aghaidh an Uilc

Lámhscríbhinn 57.

Tadhg na Buile ; Sgeal faoi Dhomhnall Ó Flaithbearta ; Flaithbeartach eile a bhí ina chomhnuidhe ar loch Scainnibh i gCárna. ; Réamon a Túrla agus na Flaithbhearta a bhí i gCaislean Ach na nIúr. ; Sgéal eile faoi na Flathbhearta agus faoi mhuinntir Laoidhe. ; Sgéul faoi Cruaidh na Cara ; Sgéul faoi Chruaidh Na Caoile ; An chéad fhear dhe chlann Dhonnachadha a tháinig isteach go gleann Iarr Chonachta.

Lámhscríbhinn 58.

Caib IV. An Tráigh. ; Caib V. Gliomaigh agus an gCineálacha. 11 ; Caibidil VI. Péisteacha Mara 16 ; Caib VII ; Caib VIII An Súmaire Mara agus an Sgéith Róin

Lámhscríbhinn 59.

Nótaí ; Altú bídh roimh béile ; Loinnir Mhic Leabhar ; Donn Mhac agus Dubh Mhac ; Emil. Foclóir ; XV Tugann Emil Cuairt ar Priomh Staisiún na Síothmhaor ; XVI The Chief Criminal Investigator sends his regards ; Emil féin ; Frau Tischbein Máthair Emil ; Caráiste ar leith den traein ; Fear an Sgála Hata ; Pony Hutchen, colceathar Emil. ; Buachaill agus Bonnán Gluaisteáin aige ; Seomra an chló-chur ag nuachtán mór ; Máthair Mhór Emil ; Paidreacha

Míreanna Tras-scríofa ó na Lámhscríbhinní