Brabhsáil Míreanna (12 iomlán)

  • Téamaí: Pleanáil Teanga

An Phleanáil Teanga

http://140.203.202.64/files/BI2018A24.pdf
Alt ó 'Biseach 2018', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Ghlac an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le Plean Teanga Fhóram Chois Fharraige ag deireadh na bliana seo caite. €100,0000 agus fostaí amháin a thairg an Roinn leis an…

Téamaí:

Biseach: Eagarfhocal 2017, Teorannacha na Gaeltachta & Pleanáil Teanga

http://140.203.202.64/files/BI2017A01.pdf
Alt ó 'Biseach 2017', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Tá an cuma ar an scéal nach mbeifear in ann Plean Teanga Chois Fharraige a chur i bhfeidhm ina iomláine ceal dóthain maoinithe. Plean cuimsitheach uaillmhianach agus ilghnéitheach a…

Téamaí:

Plean Teanga do cheantar Chois Fharraige

http://140.203.202.64/files/BI2015A19.pdf
Alt ó 'Biseach 2015', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Níl aon amhras ach go bhfuil an Ghaeltacht sa tréimse is cinniúnaí ariamh. Níl aon uireasa tuartha éadóchais ann agus tá an tuairimíocht ina leith sin ag fáil neart ardán agus…

Téamaí:

Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga

http://140.203.202.64/files/BI2015A16.pdf
Alt ó 'Biseach 2015', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga, Nuashonrú ar Úsáid na Gaeilge i gCois Fharraige 2006 - 2011

Téamaí:

Biseach: Eagarfhocal 2015, Focal ó Chathaoirleach Chumann Forbartha Chois Fharraige

http://140.203.202.64/files/BI2015A01.pdf
Alt ó 'Biseach 2015', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Céard tá i ndán do Ghaeltacht Chois Fharraige? Léiríonn an Nuashonrú ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, a foilsíodh níos túisce i mbliana go bhfuil meath suntasach tagaithe ar…

Téamaí:

Plean Gaeilge an ITT

http://140.203.202.64/files/BI2009A03.pdf
Alt ó 'Biseach 2009', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Ar an 25 Meán Fómhair, d’oscail an Taoiseach an tIonad Tacaíochta Teaghlaigh ar an gCnoc in Indreabhán, áis nua a chuideoidh le treisiú na Gaeilge i gConamara. Labhair Biseach le…

Tionscnamh Pleanála Teanga Comharchumann Shailearna Teo.

http://140.203.202.64/files/BI2005A07.pdf
Alt ó 'Biseach 2005', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Ar an 22 Deireadh Fómhair, 2005 i Seanscoil Shailearna d'fhógair an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Éamon Ó Cuív go raibh €110,000 ceadaithe thar thréimhse 3…

Plean Gaeilge Scoil Sailearna

http://140.203.202.64/files/BI2001A11.pdf
Alt ó 'Biseach 2001', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Tá Plean Gaeilge á chur i bhfeidhm sa scoil le cúpla bliain anuas agus tá ag éirí thar cionn leis. 'Sí Máire Ní Mháille, leas-phríomhoide na scoile, a chur an plean seo sa…

An Craiceann is a Luach

http://www.plearaca.ie/files/original/fa1f9e1a46a49b9de34023b191e9e594.pdf
An Coinníoll Teanga - déanann Trevor Ó Clochartaigh anailís ar a bhfuil ag tarlú.

Pleanáil agus Teanga i nGaeltacht Chonamara

http://www.plearaca.ie/files/original/afd2c53bcd30e826a2fca5967d370257.pdf
Ó Bhealtaine 2003 tá iarratais phleanála i gConamara á meas de réir an Phlean Forbartha nua. Sa Phlean Forbartha 2003-2009, tá polasaí raidiciúil leagtha síos faoi chosaint na Gaeilge sa Ghaeltacht. Tharraing na míreanna faoin nGaeilge sa…