HomeBiseach - Irisí agus Ailt

Biseach - Irisí agus Ailt

Biseach 1968

Biseach 1968: Eagarfhocal; Bliain na nArda; Feilm in Éirinn Fadó; Cumann Forbartha Chois Fharraige; An Gearrán Bán; An Sean-Fhear agus an Ministéara; Amhrán an Chaora; An tAth. Seán Ó Gráda S.P.; Litreacha i mBiseach 1968; Biseach; Agallamh Beirte: An tAsbal agus an Filí; An Deoraí; Mhárthainn Phádhraic/An Mhárthainn; Coláiste Lurgan

Biseach 1979

Biseach 1979: Eagarfhocal; An Cumann Forbartha; Ainm an Cheantair; Seanchas Spóirt: Trí déag agus a dó a cuíg déag; An Pháirc nua Peile; Club Badmantain na Tulaí; Naíscoil Lurgan; An Caisdeach Bán; Cath an Chnoic 1879; Éigse Scoile Biseach 1979; C.M.E. Teoranta: Fearas le haghaidh an Bhainc Cheannais; An Cornúb; Spailpínteacht; Club Lurgan;

Biseach 1981

Micheál Breathnach; Ar chiumhais na coille; Dumhach na Leanbh; Filíocht Biseach 1981; C.M.E. Teoranta ; Blúiríní Nuaíochta; Amhrán Mhuighnise agus an Fothrach; Reilig Chois Fharraige;

Biseach 1983

File Bhaile na mBroghach; Biseach i Zambia; Séipéal an Chnoic; Scoil Sailearna; Sgéal - sgéalaí agus sgéalíocht; Éigse Scoile Biseach 1983; Blúiríní Nuaíochta; Tomás Bán Mac Aodhgáin; Club Lurgan; Lios na Gréine; Cumann Micheál Breathnach;

Biseach 1987

Biseach 1987: Cumann Forbartha Chois Fharraige; Céibh an Spidéil 1867-1871; Eanlaith Fiáine; Comhar Creidmheasa; Club Óige Lurgan; Mo Shaol san Afraic Theas; Filíocht Biseach 1987;

Biseach 1989

Biseach 1989: Eagarfhocal; Coiste Cultúrtha agus Caitheamh Aimsire; Ainmhithe Beaga Sheanamhóinín; Club Óige Lurgan; Bua Stairiúil do Chailíní Chois Fharraige; Srac-Shúil i bhFad Soir; 1987 - Bliain na gCluichí Leathcheannais; Céad Bliain ó Shin: Scoil Sailearna 1889; Comórtas Tinte Cnámha: Focal ón Moltóir; Filíocht; Coistí an Pharóiste; Cumann na bPáistí Lag-inteanach agus Mí-Chumasach Meabhrach; An Scéim Fostaíochta Sóisialta;

Biseach 1998

Biseach: Réamhrá 1998; Johnny Chóil Mhaidhc; Bóithríní an Locháin; Oireachtas: Laoch Shaile Thúna; Scoil (nua) Náisiúnta Sailearna; Cumann Micheál Breathnach; Tearmann Ainnín; Scéal "Chaileach an Uafáis"; Scéim Uisce an Chnoic/na Minna; Siopa an Phobail; Seanscoil Shailearna; Comórtas Ghlór na nGael 1998; Caoineadh Uí Chadhain; Canon Lyons; Paróiste an Spidéil - Deoise Thuama - 1925; An Beirneach (1871-1949); An Cumann Forbartha i rith 1998;

Biseach 2000

Biseach: Réamhrá 2000; Scoil Sailearna; Claí an Dá Mhíle; Buachaillí Scoil Sailearna 1950/51; An tSeanscoil - Inné agus Inniú; Seanscoil Sailearna; Mícheál Breathnach; Saol an Duine; Stair Chois Fharraige; An Baile Thíos; Fir an Iarthair; Cion; Tháinig an Bás; Saol Scolóige; Scéalaí Trí Shúile Bailitheora: Maitiú Mór Ó Tuathail agus Colm Mac Gill Eathain; "Bíodh discós ann!"; Beannacht na Tine; Beannú Sheanscoil an Chnoic;

Biseach 2001

Biseach: Eagarfhocal 2001; Cumann Forbartha Chois Fharraige; Deireadh Seachtaine Bhronnadh Ghlór na nGael; Tionchar Chomharchumann Shailearna ar Fhorbairt Ghlór na nGael; An Tulach; Úsáid Nua do Phortaigh i gCois Fharraige; Uisce te á bhaint as uisce fuar; Abhainn an Chnoic; Dhá Scór Bliain agus ag dul i dTreise: Scoil Cholmcille; Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta; Mol an Óige: Scoil Sailearna Inniu; Plean Gaeilge Scoil Sailearna; Tomás O Ráighne; Glór na nGael - Ball Áluinn; Glór na nGael in Uladh; Glór na nGael - lnis Oírr; Fiche Bliain ag Fás: Cumann Camógaíochta Chois Fharraige; Liathróid Láimhe ar an gCnoc; Páirc an Chnoic; Cumann Mhicheál Breathnach - Peil; Cumann Micheál Breathnach - Iománaíocht; Trí Cinn as a Chéile!; Corn "Sam Maguire"; Naíonra Chois Fharraige Seanscoil Shailearna; Socos Teo; Siopa an Phobail; Tearmann Ainnín Teo. agus Tearmann Éanna Teo.; An Sruthán Buí; Carraig an Mhatail; Ó Bhaile an Phuitigh go Las Vegas!; I nGan Fhios don Saol; Ga Gréine i gCnoc na hAille: Coláiste Cholmcille; Maidhc Ó Cadhain (1920-2001); Campa Saoire Chois Fharraige; Tom Pheaidí Mac Diarmada (1909-2001); Lá Oibre; Máire Áine Ní Dhonnchadha;

Biseach 2003

Biseach: Eagarfhocal 2003, Pobal an Chnoic; Cois Fharraige agus Ollscolaíocht sa Ghaeltacht; Eagraíocht Scoileanna Gaeltachta: Craobh an Iarthair agus na Mí; Oideachas Tríú Leibhéal agus Cumann Forbartha Chois Fharraige; Aosach Chois Fharraige; Cois Fharraige agus an 'Quiet Man'; lonad Tacaíochta Teaghlaigh; Cumann Drámaíochta Chois Fharraige; Cumann Forbartha Chois Fharraige; Athrú Ré i gColáiste Cholmcille; Forbairt Scoil Sailearna; Scoil Náisiúnta Sailearna; Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta; Cumann Micheál Breathnach; Cumann Liathróid Láimhe Mhichíl Bhreathnaigh; Páirc an Chnoic; Ní Bhíonn Tú Óg Ach Scaitheamh; Cumann Camógaíochta Chois Fharraige; Reilig an Chnoic; Socos; Oscailt Thearmann Éanna An Tulach; Campa Saoire Chois Fharraige; Pasttime Chonamara; Buaiteoirí Oireachtais an Cheantair ó 2000; Cúrsaí Aimsire ar TG4; Naíonra Chois Fharraige;

Biseach 2004

Biseach: Eagarfhocal 2004; Iubhaile Órga An Athar Colm; Muintir na Cathrach; Tigh Mholly; Beo go Deo; Scríbhneoirí Óga; Naíonra agus Naíolann Chois Fharraige; Cumann Liathróid Láimhe Mhichíl Bhreathnaigh; Glór na nGael; Na Stáisiúin; Ó Shelerno go Sailearna; Coláiste Lurgan; Scoil Náisiúnta Sailearna; Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo.; Seo Uait; Lóchrann; Ionad Leighis; Cumann Forbartha Chois Fharraige; Scéim Shóisialta na Tuaithe; Imeachtaí na scoilbhliana seo caite; Ar Shlí na Fírinne; Club Óige Lurgan; An Cnoc-Spidéal, Tuaim; Cumann Forbartha Chois Fharraige; Scríbhneoirí i bParóiste an Chnoic; Reilig an Chnoic; An Brat Glas; Cumann Camógaíochta Chois Fharraige; Ionad Tacaíochta Teaghlaigh;

Biseach 2005

Biseach: Eagarfhocal 2005; Máirtín Mór Ó Cadhain; Fís Phóil d’Aosach Chonamara - An Bhrionglóid á Fíoradh; I mBróga Frodo sa Nua-Shéalainn; Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge; Scríbhneoirí Chois Fharraige; Tionscnamh Pleanála Teanga Comharchumann Shailearna Teo.; Ag Dul ar Scoil san India; Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige; Biseach ar sheirbhísí stáit trí Ghaeilge; Pastime Chonamara; Cumann Drámaíochta Chois Fharraige; ‘Is fiú agus is féidir’, Mana Choláiste Chamuis; Ócáid Oidhreachta 2005; Meallta ag Coláiste Lurgan; Capaillíní Chonamara; Ceiliúradh Órga an Athar Colm; An Grúpa Líadan; Club Óige Lurgan; Mol an Óige; Coláiste Cholmcille ag Ceiliúradh 50 Bliain; Éachtaí Náisiúnta: Cathal Mac Tiarnáin; Éachtaí Náisiúnta: Patrick Ó Conghaile; Cumann Micheál Breathnach; Imreoirí Óga an Cheantair; Cumann Liathróid Láimhe Mhichíl Bhreathnaigh; Cumann Camógaíochta Chois Fharraige; Forbairt mhór ag Scoil Sailearna; An Cumann Forbartha Plean Oibre 2005;

Biseach 2006

Biseach: Eagarfhocal 2006; Ráiteas an Cathaoirligh; Forbairt Dhá Scór Bliain: Biseach agus Athfhás; Cumann Forbartha Chois Fharraige; Súil Siar; Séamus Ó Conghaile, Príomhoide Scoil na Tulaí 1980-2006; Agóid i gCois Fharraige 1985; Carnivale na bPleotaí; Glór na nGael i mBéal Feirste; Smaointe Iarchathaoirligh; Cumann Drámaíochta Chois Fharraige: Ar Stáitse i mBoston; An Máistir Ó Coisdealbha; An Máistir Ó Neachtain; Lá Oscailte i dTearmann Éanna; Comórtas Peile na Gaeltachta 2006; Cumann Liathróid Láimhe Mhichíl Bhreathnaigh; Peil i gCois Fharraige: Lúnasa 1967; Paidreacha agus Rannta; An tsuirbhéireacht ar Ghaeltacht na Gaillimhe 1968/69; Forbairt Pharóiste an Chnoic; Cogar An tSaibhris ón nGaoth, Aniar, Aduaidh is Aneas; Céard eile a tharla i 1966?; Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca; An tEalaíontóir; Na Sféir Sheoda; Grianghraf;

Biseach 2007

Biseach: Eagarfhocal 2007, Focal ón gCathaoirleach; An bhFuil Mórán Déanta?; Forbairt Scoil Cholmcille na Tulaí; Scoil Sailearna: An Scoil Ghaeltachta is Fearr; Forbairt Scoil Sailearna; Duaiseanna Ghlór na nGael; Ealaín Bheo! An Chéad Sheachtain Ealaíne agus Oidhreachta i Scoil Sailearna; Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige; Charity You’re a Star 2007; To Russia With Love; Capaill na gCualán; Tearmann Éanna; Na Coastguards i gCois Fharraige le linn an dara Chogaidh Mhóir: An ‘Emergency’ i gCois Fharraige; Cumann Mhicheál Breathnach; Cumann Peile Gael na mBan Mícheál Breathnach; An Cumann Liathróid Láimhe; Cumann Sacair Chois Fharraige: Seaimpíní Sraithe agus Craoibhe; Forbairt Nua Scoil Sailearna; Canon Lyons (1811-1885); Seanphictiúir Anall as Meiriceá;

Biseach 2008

Biseach: Eagarfhocal 2008, Focal ón gCathaoirleach; Maidhc Mhicil Teada; Nádúr agus Mí-nádúr an Chultúir; Comhar Creidmheasa Cholm Cille: Bliain agus Fiche ag Fás; Scoil Náisiúnta Sailearna: Dóchas sa Dúchas; Imeachtaí i gColáiste Cholm Cille 2007-2008; Ceiliúradh 10 mBliana i Hortlova; Cuilteáil Chois Fharraige; An Club Óige; An tIonad Tacaíochta Teaghlaigh; Grianghraif ó na Seachtóidí…; Tearmann Éanna: Lá Oscailte san Ionad Lae; Filí Bhaile na mBroghach; Plean Forbartha 2008-2010; Scoil Cholm Cille na Tulaí; Cumann Mhícheál Breathnach; Na Seanleaids; Cumann Camógaíochta Chois Fharraige; Féile Iománaíochta/Camanachd 2008; Coiste na nÓg; Craobh na hÉireann sa Liathróid Láimhe ag Mícheál Breathnach; Grianghraif;

Biseach 2009

Biseach: Eagarfhocal 2009; Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige: Oscailt Oifigiúil – Cuairt an Taoisigh; Plean Gaeilge an ITT; Beannú Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige; An tAth. Stiophán; Eldorada na Gaeltachta; Tearmann Éanna; Coláiste Cholmcille: Nasctha sa Phobal; Scoil Náisiúnta Sailearna; Scoil Cholmcille na Tulaí; Tigh Dick ar an Tulaigh; Coláistí Gaeilge Chois Fharraige; An Bád Bán ’s An Green Dragon; Ponc; Mo Chara Ciarán Ó Con Cheanainn (1981-2009); An Bóthar Nua; Mol an Óige; Pastime Chonamara; Muintir Chonchubhair; Gasúir na Rúise; Pátrún Cholm Cille; Cumann Mícheál Breathnach; Coiste na nÓg; Iománaíocht; Lá na gClubanna: Cumann Mhícheál Breathnach; Coinnigh Ann Í; Cumann Liathróid Láimhe Mhíchíl Bhreathnaigh; Liathróid Láimhe sa mBunscoil; Mapa de Chois Fharraige (1911); Cumann Camógaíochta Chois Fharraige; Muintir Mholly;

Biseach 2010

Biseach: Eagarfhocal 2010; Tairbhe an Acadaimh don Ghaeltacht; Oscailt Theálta Uí Fhlannabhra ag Tearmann Éanna ar an Tulaigh; Iontaobhas Niall Mellon san Aifric Theas; An Canónach Mícheál Ó Flannabhra; Don Rúis le Grá; Cumann Drámaíochta Chois Fharraige; An Coiste Pobail ar an Tulaigh; Seaimpíní Sean-nóis; Sinneán Seanfhocal; Noel Dan Ó Droighneáin 1946-2010; Seanchas Jimmí Chearra Chois Fharraige; Gaeil sa Bhaile thar Sáile; Scoil Cholmcille san 1st Lego League; Imeachtaí eile i Scoil na Tulaí; An-bhliain i Scoil Sailearna; Cá ndeachaigh an bhliain?; Cumann Mícheál Breathnach; Cumann Camógaíochta Chois Fharraige; Cumann Liathróid Láimhe Mhichíl Bhreathnaigh; Siúlóid Ability West; Siar sna Blianta; Breathnaigh na Cathrach; Páidín An Bhata Mhóir;

Biseach 2011

Biseach: Eagarfhocal 2011, Focal ó Chathaoirleach; Fíbín; Scoil Cholmcille na Tulaí - Ceithre chéim!; Nach aoibhinn beatha an scoláire!; Féile Scoildrámaíochta na Gaillimhe 2011; Féile Náisiúnta Drámaíochta 2011 i gCois Fharraige; Cois Fharraige Céad Bliain ó Shin – nótaí ar Dhaonáireamh 1911; An Colún Cócaireachta; Sonny Robert (Séamus Ó Caisín ón Aill Bhuí); Sconsa Scoil Shailearna; Tearmann Éanna – Tearmann don Aosach; Coiste Pobail na Tulaí; Abairleat! BEO; Club Óige Lurgan 2010/2011; Cluichí Pobail i gCois Fharraige; Cumann Mícheál Breathnach 2011; Cúrsaí Liathróid Láimhe 2011; Craobh Uile-Éireann faoi 21; Peil Sinsir i gClub Mícheál Breathnach; Iománaíocht i gCois Fharraige – Bliain stairiúil ag Cumann Mícheál Breathnach; Cumann Camógaíochta Chois Fharraige 1981-2011; An Nádúr;

Biseach 2015

Biseach: Eagarfhocal 2015, Focal ó Chathaoirleach Chumann Forbartha Chois Fharraige; Na Coimínigh agus Dúiche Shailearna sa 19ú hAois; Coláiste Cholmcille 60 Bliain ar an bhFód; Iarrthóirí sna Toghcháin Áitiúla 2014: Boscaí Chonamara Theas; Chomharchumann Shailearna Teo. Straitéis Cúig Bliana; Áit Bhreithe an Scríbhneora, Máirtín Ó Cadhain; An Spidéal Caoga Bliain ó Shin; Comóradh Oireachtas Chois Fharraige 1974; Tomás Ó Con Cheanainn (1921-2015); Diarmuid Mac an Adhastair; Cois Fharraige Le Mo Linnse; An tIolar agus An Sicín; Fís ’74 – Céard a Tharla Di?; Peileadóirí Mhicheál Breathnach; Ó Chois Fharraige go Chicago; Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga; Pisreoga; Líon Scoláirí i Scoileanna Chois Fharraige ag Tús na Scoilbhliana 2015-2016; Plean Teanga do cheantar Chois Fharraige; Máirtín Mór Ó Tuairisg as an Lochán Beag; Beartla Stiofáin Ó Conghaile agus a bhean, Jude; Seanscoil Sailearna;

Biseach 2016

Biseach: Eagarfhocal 2016, Soláthar Oideachais Iarbhunscoile i gCois Fharraige; Cumann Forbartha Chois Fharraige; Comhrá leis an Aire Stáit, Seán Kyne T.D.; Blácaigh na Tulaí; Ceird an Fhocail: Scríbhneoireacht Chonamara Inniu; Muintir Mhic Phiarais; Ceol agus Ceoltóirí Chois Fharraige; Oíche Cheiliúrtha Johnny Connolly; Mícheál Ó Droighneáin agus Éirí Amach na Cásca; Mo Bheirt Sheanuncailí agus 1916; Pádraig Ó Donnghaile; Sleachta as Léacht Uí Chadhain; Máirín na mBreathnaigh; Craobh Mhionúr Peile na Gaillimhe 1976; Maureen ‘Little Mo’ Connolly Serena Williams a linne; Dúnmharuithe Mhám Trasna agus Paróiste an Chnoic; Sa Bhearna Bhaoil; Poitín Mhicil; Yanks le Gaeilge; Mallacht na Baintrí; Roinnt Saothar ó Choláiste Cholmcille; Boscaí na Gaeltachta san Olltoghchán 2016;

Biseach 2017

Biseach: Eagarfhocal 2017, Teorannacha na Gaeltachta & Pleanáil Teanga; Cuimhneachán an ‘Mine’ 2017; Seanscoileanna ón gCoill Rua go dtí sruthán thiar an Locháin Bhig; Cois Fharraige 50 Bliain ó Shin de réir na Nuachtán; Príomhfheidhmeannach nua an Údaráis, Micheál Ó hÉanaigh; Acmhainní Nádúrtha i gCois Fharraige; Cumann Béaloidis Chonamara; Liam Ging; Muintir Mhic Giolla Phádraig, an Teach Mór agus Speireadh na mBó; Litir an Phiarsaigh; I gCuimhne an tSiopadóra; Muintir Thuathail agus Durkin; Muirísigh an Spidéil; Mo Chuimhne ar an Teilifís Bradach; Beagán Eolais faoi Chuid de Ghasúir mo Cheantair a bhí i Seanscoil Sailearna Fadó; An Battery, Túr Martello Ros an Mhíl; Go Kilimanjaro; Peter Folan (Peadar Mac Fhualáin) Príomhchonstábla san RIC 1913-1921; Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige; Aistí faoi Logainmneacha Áitiúla an Cheantair; Claí na Teorann; An Club Óige; Sacar i gCois Fharraige faoi Bhláth; Cumann Liathróid Láimhe MB; Blianta Tosaigh Chumann Micheál Breathnach;

Biseach 2018

Biseach: Eagarfhocal 2018; Comhrá le Seán Ó Tuairisg, Cathaoirleach nua Chomhairle Chontae na Gaillimhe; Seansiopaí a bhíodh idir an Spidéal agus Ros an Mhíl; Muintir Leaice as na hAille; Micheál Ó Droighneán, ‘the most dangerous man at large’; Ruairí Ó Flaitheartaigh, Ardfhear Léinn Iar-Chonnacht; Ruaidhrí Ó Flaitheartaigh agus Ceantar an Spidéil; An Gorta Mór i gCois Fharraige; Coisín Chríost; Dumhach na Leanbh: Comhthéacs; Clár Monitor an BBC 1961; Ros na Rún sa 23ú Séasúr agus anois in HD; Pádraic Mór Ó Fátharta; Billeachaí, An Fear agus an Bád; An Garraí Glas; Leagan Giorraithe d’Agallamh a chuir Seán Ó Tuairisg ar Tim Johnny do Raidió na Gaeltachta; An tSlat Cainte; Scoil Nua Sailearna; Tigh Johnny Sheáin, Ceannáras Fíbín; Toghchán 1918 i gConamara; An Fliú Mór 1918-19; An Connacht Tribune 1918; Cúrsaí ag Pastime Chonamara i nGaillimh; An Phleanáil Teanga; Meáirt Churraoin; Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach ag Craobh Liathróid Láimhe an Domhain, 2018; Féile na nGael 2018 i gCois Fharraige; Ó Chois Fharraige go hOileán Leòdhais; Corn an Iarthair san Iománaíocht ag An Spidéal;

Biseach 2019

Biseach 2019: Eagarfhocal: Údarás Daonlathach atá uainn; Cuid de na Daoine atá Curtha i nDumhach na Leanbh; Dubhach' na Leanbh; Toghchán 1969, Bliain Chearta Síbhialta na Gaeltachta; Líon Scoláiri i Scoileanna Chois Fharraige 2019-2020; An Chreach Oileáin; An Filí – Ceannródaí agus Urlabhraí Pobail; Teailithe Thoghchán na Comhairle 2019; Oíche Fhéile Shan Seáin; Éalú de Valera ó Lincoln, 3ú Feabhra 1919; Deireadh an RIC i gCois Fharraige 1901-1922; Cás Cúirte Spéisiúil sa Spidéal 1919; Cill Treasa Ros an Mhíl; Leathchéad Bliain Craoltóireachta ag SBB; Ag Breathnú Siar ...; Conallach sa Spidéal - Domhnall Ó Duibhne; Muilte Chois Fharraige; Nan Thaidhg; Ag Breathnú Siar …; Dónal Ó Catháin/Dainín Keane R.I.P.; Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire (FG) – Comhairleoir Nua do Chonamara Theas; Cothrom an ama seo leathchéad bliain ó shin...; Ballaí Uí Chadhain; Scoil Sailearna: Focal Buíochais ón bPríomhoide; An Comhairleoir Daithí Ó Cualáin as Cor na Rón; Cá bhfuil ár dTriall?; An Tannery i nGaillimh; Aighneas Iascaireachta 1935; Gaibhne i gCeantar an Spidéil; Maitiú Ó Tuathail;